Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı projesi ile ilgili Müteahhit tarafından bazı basın organlarına gönderilen basın açıklamasına karşı  Karamürsel Belediyesi beyanlama yayınladı. İşte o açıklama;

1-İHALE HAKLI OLARAK FESH EDİLMİŞTİR.
İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. İşin fesih tarihi olan 16/09/2019 tarihi itibariyle işin tamamının bitmesi gerekirken işin % 30 seviyesinde olması nedeniyle ihale fesih edilmiştir.

2-PROJE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI PROJEDİR.

Proje D-130 Karayolları sorumluluk alanında kaldığından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylı projedir. Ülkemizin en köklü ve yetkin kurumlarından olan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası teknik şartnamelere göre hazırlanan bir projedir.

3-PROJE FİİLEN UYGULANAN PROJELERDENDİR.

Bu projede kullanılan poroz beton sistemi Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylı olarak yapılan Köseköy Köprülü kavşağı, Körfez Döküm Kavşağı ile Derince Askeri Hastane Kavşakların da kullanılmış olan benzer sistemlerdir. Poroz betonlu drenaj sistemi yeraltı suyunu indirmek için değil, mevsimsel olarak gelebilecek yüzeysel suları altgeçitten uzaklaştırmak için kullanılmıştır.
Müteahhit, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ve belediyemizin bilgisi dışında yeterli teknik bilgi ve doküman olmaksızın hiçbir geçerliliği olmayan ve yüklenici tarafından tek taraflı olarak hazırlattırılan bir raporu gerekçe göstermektedir.
4-MÜTEAHİDİN PROJEYE İLİŞKİN KAYGILARI TİCARİDİR.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın can ve mal güvenliğini riske atacak hiçbir projeye onay vermemiz mümkün değildir. Böyle bir tehlike görüldüğü takdirde maliyeti ne olursa olsun gereği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilir.

5-AÇILAN DAVALARDA MÜTEAHHİT LEHİNE KARAR VERİLMEMİŞTİR.

Müteahhit tarafından Kocaeli 2. İdare Mahkemesinde projeye ilişkin açılan dava neticelenmiş ve dava görev yeri yönünden red edilmiştir. Müteahhit görevli mahkemede dava açmaktan kaçınmıştır.
Müteahhit tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü’ne karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi ve Kocaeli 1. İdare mahkemelerine açılmış olan projenin iptali davalarında yürütmeyi durdurma talep edilmiştir. Ancak bu taleplere ilişkin olarak bugüne kadar yürütmeyi durdurma kararı alınamamıştır.

6-MÜTEAHHİT İŞİN TASFİYE EDİLMESİ İÇİN ÇABA SARF ETMİŞ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TASFİYE TALEBİNİ RET ETMİŞTİR.

Mahkemeler üzerinden istediği sonuca ulaşamayan müteahhit, 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihalelerin tasfiye edilebilmesine ait düzenlemeden yararlanmak için müracaat etmiştir.Müteahhit tarafından yapılan tasfiye başvurusu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmemiştir.
Tasfiye başvurusunun kabul edilmemesi akabinde ihale konusu işe derhal başlaması için 26/07/2019- 06/08/2019 ve 09/08/2019 tarihlerinde müteahhide yazılar gönderilmiştir.
Yukarıda belirtilen üç uyarı yazısından sonra ihale kanunu ve sözleşmelerden kaynaklanan yetki çerçevesinde 16/09/2019 tarihinde sözleşme feshedilmiştir.
Müteahhit tarafından trafik polisleri eşliğinde zorla iş yerinin boşaltıldığı ilişkin iddianın kurumumuzla hiçbir alakası yoktur. Trafik polislerinin olay mahallinde oluşan trafik güvenliği, kendi görev ve sorumlulukları alanında kaldığından denetim görevi yapmış olabileceği tarafımızca değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.